گالري

- جهت محاسبه سفارش های اختصاصی و سایر خدماتی که در این لیست قیمت قید نشده اینجا را کلیک کنید.

- زمان بندی ذکر شده در جداول زیر صرفا مربوط به مرحله چاپ میباشد. در صورت آماده نبودن فایل چاپی زمان و هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود.

- برای اطلاع از زمان و هزینه طراحی اینجا را کلیک نمایید.

* قیمتهای (سال 1396) درج شده در این لیست صرفا برای روز جاری میباشند.

* در صورت تمایل به دریافت پیش فاکتور از طریق حساب کاربری اقدام نمایید. 

* مدت زمان درج شده برای هر مورد بر مبنای "روز کاری" در صورت ثبت سفارش (ارسال فایل نهایی (یا تأییدیه نهایی طرح) + تسویه حساب کامل) تا ساعت 11 قبل از ظهر بعنوان سفارش همان روز و ثبت سفارش بعد از ساعت 11 بعنوان سفارش روز بعد محاسبه میشود.

انتخاب های من (مقایسه)

فرم محاسبه قيمت هاي اختصاصي

يادداشت تبليغاتي

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
ر ـ 60001 یادداشت تبلیغاتی مشکی (90 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 7 100 * 70 یکرو / مشکی 9000 3 تا 5 45000
ر ـ 60002 یادداشت تبلیغاتی رنگی (90 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 7 100 * 70 یکرو / رنگی 9000 3 تا 5 64000
- - - - -
ر ـ 60003 یادداشت تبلیغاتی مشکی (90 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 7 100 * 70 دورو / مشکی 9000 3 تا 5 56000
ر ـ 60004 یادداشت تبلیغاتی رنگی (90 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 7 100 * 70 دورو / رنگی 9000 3 تا 5 82000
- - - - -
ر ـ 60005 یادداشت تبلیغاتی مشکی (60 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 10 100 * 100 یکرو / مشکی 6000 3 تا 5 42000
ر ـ 60006 یادداشت تبلیغاتی رنگی (60 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 10 100 * 100 یکرو / رنگی 6000 3 تا 5 60000
- - - - -
ر ـ 60007 یادداشت تبلیغاتی مشکی (60 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 10 100 * 100 دورو / مشکی 6000 3 تا 5 52000
ر ـ 60008 یادداشت تبلیغاتی رنگی (60 بسته صد برگی ـ تحریر 80 گرم) 10 در 10 100 * 100 دورو / رنگی 6000 3 تا 5 77000

قبض رسيد دو قسمتي

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
ر ـ 50001 قبض رسید دو تکه (20 بسته ـ تحریر 80 گرم) یک چهارم 210 * 70 2000 5 تا 8 52000
ر ـ 50002 قبض رسید دو تکه (100 بسته ـ تحریر 80 گرم) یک چهارم 210 * 70 10000 5 تا 8 210000
ر ـ 50003 قبض رسید دو تکه (500 بسته ـ تحریر 80 گرم) یک چهارم 210 * 70 50000 5 تا 8 880000
- - - - -
ر ـ 50004 قبض رسید دو تکه (20 بسته ـ تحریر 80 گرم) یک سوم 210 * 95 2000 5 تا 8 65000
ر ـ 50005 قبض رسید دو تکه (100 بسته ـ تحریر 80 گرم) یک سوم 210 * 95 10000 5 تا 8 275000
ر ـ 50006 قبض رسید دو تکه (500 بسته ـ تحریر 80 گرم) یک سوم 210 * 95 50000 5 تا 8 1100000

فاکتور

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
ر ـ 10001 فاکتور آ5 دو نسخه ـ سفیدتحریر 80 + رنگی 60 آ5 200×140 یکرو 1000 6 تا 8 50000
ر ـ 10002 فاکتور آ5 دو نسخه ـ کاربن لس آ5 200×140 یکرو 1000 6 تا 8 80000
- - - - -
ر ـ 10003 فاکتور آ5 دو نسخه ـ سفیدتحریر 80 + رنگی 60 آ5 200×140 یکرو 2000 6 تا 8 80000
ر ـ 10004 فاکتور آ5 دو نسخه ـ کاربن لس آ5 200×140 یکرو 2000 6 تا 8 140000

ویزیت ساده

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
1001 سلفون براق ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 15000
1002 سلفون براق ویزیت 85×48 یکرو 1000 3 تا 4 18000
1003 سلفون براق ویزیت 85×48 یکرو 1000 2 22000
- - - - -
1004 سلفون براق ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 20000
1005 سلفون براق ویزیت 85×48 دورو 1000 3 تا 4 22000
1006 سلفون براق ویزیت 85×48 دورو 1000 2 26000
- - - - -
1007 سلفون براق دورو دورگرد ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 8 تا 10 38000
1008 سلفون براق دورو دورگرد ویزیت بزرگ 90×60 دورو 1000 3 تا 4 43000
1009 سلفون براق دورو دورگرد ویزیت بزرگ 90×60 دورو 1000 2 52000
- - - - -
1010 سلفون مات ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 15000
1011 سلفون مات ویزیت 85×48 یکرو 1000 3 تا 4 18000
1012 سلفون مات ویزیت 85×48 یکرو 1000 2 22000
- - - - -
1013 سلفون مات ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 20000
1014 سلفون مات ویزیت 85×48 دورو 1000 3 تا 4 22000
1015 سلفون مات ویزیت 85×48 دورو 1000 2 26000
- - - - -
1016 سلفون مات دورو دورگرد ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 8 تا 10 38000
1017 سلفون مات دورو دورگرد ویزیت بزرگ 90×60 دورو 1000 3 تا 4 43000
1018 سلفون مات دورو دورگرد ویزیت بزرگ 90×60 دورو 1000 2 52000
- - - - -
1019 سلفون مات مخملی ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 45000
1020 سلفون مات مخملی ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 55000
- - - - -
1021 سوسماری ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 24000
1022 سوسماری ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 28000
- - - - -
1023 کتان آلمان ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 27000
1024 کتان آلمان ویزیت 85×48 یک رو 1000 3 تا 5 30000
- - - - -
1025 کتان آلمان ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 33000
1026 کتان آلمان ویزیت 85×48 دورو 1000 3 تا 4 36000
- - - - -
1027 کتان امباس ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 20000
1028 کتان امباس ویزیت 85×48 یکرو 1000 3 تا 4 22000
- - - - -
1029 کتان امباس ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 22000
1030 کتان امباس ویزیت 85×48 دورو 1000 3 تا 4 24000
- - - - -
1031 کتان پلاستیک ویزیت 85×48 یک رو 1000 10 تا 12 32000
1032 کتان پلاستیک ویزیت 85×48 دو رو 1000 10 تا 12 35000
- - - - -
1033 گلاسه یووی ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 15000
1034 گلاسه یووی ویزیت 85×48 یکرو 1000 3 تا 4 18000
- - - - -
1035 گلاسه یووی ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 20000
1036 گلاسه یووی ویزیت 85×48 دورو 1000 3 تا 4 25000
- - - - -
1037 لیبل سلفون براق ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 20000
1038 لیبل سلفون براق ویزیت 85×48 یکرو 1000 3 تا 4 25000
1039 لیبل سلفون براق ویزیت 85×48 یکرو 1000 2 32000
- - - - -
1040 لیبل یووی ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 18000
1041 لیبل یووی ویزیت 85×48 یکرو 1000 3 تا 4 20000
1042 لیبل یووی ویزیت 85×48 یکرو 1000 2 26000
- - - - -
1043 فلیتر (روکشهای یو وی) هر عدد فیلتر هر عدد فیلتر یکرو 1000 700

ویزیت فانتزی

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
2001 آهنربایی ویزیت بزرگ 90×60 یک رو 1000 15 تا 18 250000
- - - - -
2002 سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 12 تا 14 85000
2003 سلفون مات دورو دورگرد موضعی ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 12 تا 14 60000
- - - - -
2004 سلفون مات مخملی دورو دورگرد ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 10 تا 12 80000
2005 سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 15 تا 18 125000
2006 سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 15 تا 18 100000
- - - - -
2007 طلاکارت لمینت براق ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 15 تا 18 130000
2008 طلاکارت لمینت مات ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 15 تا 18 145000
- - - - -
2009 لمینت براق ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 8 تا 10 60000
2010 لمینت براق ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 3 تا 5 65000
- - - - -
2011 لمینت براق مربع 50×50 دو رو 1000 10 تا 12 45000
2012 لمینت براق ویزیت 85×48 دو رو 1000 10 تا 12 52000
2013 لمینت براق طرح موج ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 10 تا 12 60000
- - - - -
2014 لمینت برجسته {استخوانی} ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 8 تا 10 60000
2015 لمینت برجسته {استخوانی} ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 4 تا 5 65000
- - - - -
2016 لمینت برجسته {استخوانی} مربع 55×55 دو رو 1000 8 تا 10 48000
2017 لمینت برجسته {استخوانی} ویزیت 85×48 دو رو 1000 8 تا 10 52000
- - - - -
2018 لمینت برجسته طلاکوب ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 12 تا 14 108000
2019 لمینت برجسته طلاکوب مربع 55×55 دو رو 1000 15 تا 18 70000
- - - - -
2020 لمینت برجسته مخملی ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 15 تا 18 108000
2021 لمینت برجسته مخملی مربع 55×55 دو رو 1000 15 تا 18 72000
- - - - -
2022 لمینت مات ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 8 تا 10 85000
2023 لمینت مات ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 3 تا 5 92000
- - - - -
2024 لمینت مات مربع 50×50 دو رو 1000 10 تا 12 58000
2025 لمینت مات ویزیت 85×48 دو رو 1000 10 تا 12 72000
2026 لمینت مات طرح موج ویزیت بزرگ 90×60 دو رو 1000 10 تا 12 85000
- - - - -
7001 پی وی سی 300 میکرون PVC بزرگ 90×60 دو رو 500 8 تا 10 110000
- - - - -
7002 پی وی سی 500 میکرون PVC بزرگ 90×60 دو رو 500 5 تا 7 125000
7003 پی وی سی 500 میکرون PVC بزرگ 90×60 دو رو 500 3 تا 5 140000
7004 پی وی سی 500 میکرون PVC بزرگ 90×60 دو رو 1000 5 تا 7 195000
- - - - -
7005 پی وی سی 760 میکرون PVC بزرگ 90×60 دو رو 250 5 تا 7 175000
7006 پی وی سی 760 میکرون PVC بزرگ 90×60 دو رو 500 5 تا 7 276000
7007 پی وی سی 760 میکرون PVC بزرگ 90×60 دو رو 1000 5 تا 7 470000
- - - - -
7008 پی وی سی 760 میکرون متالیک PVC بزرگ 90×60 دو رو 500 15 تا 18 400000
7009 پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) PVC بزرگ 90×60 یک رو 500 8 تا 10 132000
- - - - -
7010 لیبل شیشه‌ای ویزیت 85×48 یک رو 1000 8 تا 10 72000
7011 لیبل متالایز ویزیت 85×48 یک رو 1000 15 تا 18 98000

تراکت مشکی (الوان)

*

تراکت مشکی (تحریر)

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
ر ـ 40001 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 یکرو 2000 2 تا 3 25000
ر ـ 40002 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 دورو 2000 2 تا 3 35000
- - - - -
ر ـ 40003 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 یکرو 4000 2 تا 3 45000
ر ـ 40004 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 دورو 4000 2 تا 3 55000
- - - - -
ر ـ 40005 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 یکرو 8000 2 تا 3 85000
ر ـ 40006 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 دورو 8000 2 تا 3 100000
- - - - -
ر ـ 40007 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 یکرو 20000 2 تا 3 170000
ر ـ 40008 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 دورو 20000 3 تا 5 200000
- - - - -
ر ـ 40009 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 یکرو 40000 3 تا 5 320000
ر ـ 40010 تراکت آ6 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 6 100 * 145 دورو 40000 3 تا 5 375000
- - - - -
ر ـ 40011 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 یکرو 1000 2 تا 3 25000
ر ـ 40012 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 دورو 1000 2 تا 3 30000
- - - - -
ر ـ 40013 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 یکرو 2000 2 تا 3 40000
ر ـ 40014 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 دورو 2000 2 تا 3 50000
- - - - -
ر ـ 40015 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 یکرو 4000 2 تا 3 80000
ر ـ 40016 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 دورو 4000 2 تا 3 100000
- - - - -
ر ـ 40017 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 یکرو 10000 2 تا 3 165000
ر ـ 40018 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 دورو 10000 3 تا 5 195000
- - - - -
ر ـ 40019 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 یکرو 20000 3 تا 5 310000
ر ـ 40020 تراکت آ5 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 5 145 * 210 دورو 20000 3 تا 5 360000
- - - - -
ر ـ 40021 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 یکرو 500 2 تا 3 23000
ر ـ 40022 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 دورو 500 2 تا 3 30000
- - - - -
ر ـ 40023 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 یکرو 1000 2 تا 3 40000
ر ـ 40024 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 دورو 1000 2 تا 3 50000
- - - - -
ر ـ 40025 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 یکرو 2000 2 تا 3 75000
ر ـ 40026 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 دورو 2000 2 تا 3 95000
- - - - -
ر ـ 40027 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 یکرو 5000 2 تا 3 158000
ر ـ 40028 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 دورو 5000 3 تا 5 190000
- - - - -
ر ـ 40029 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 یکرو 10000 3 تا 5 300000
ر ـ 40030 تراکت آ4 (تحریر 80 گرم سفید / 70گ رنگی) آ 4 210 * 297 دورو 10000 3 تا 5 350000

تراکت 4رنگ(تحریر)

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
3001 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 1000 8 تا 10 115000
3002 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 1000 3 تا 5 140000
- - - - -
3004 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 1000 8 تا 10 175000
3005 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 1000 3 تا 5 200000
- - - - -
3007 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 1000 8 تا 10 60000
3008 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 1000 3 تا 5 72000
- - - - -
3010 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 1000 8 تا 10 92000
3011 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 1000 3 تا 5 105000
- - - - -
3013 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 1000 8 تا 10 30000
3014 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 1000 3 تا 5 38000
- - - - -
3016 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 1000 8 تا 10 48000
3017 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 1000 3 تا 5 55000
- - - - -
3019 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 2000 8 تا 10 140000
3020 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 2000 3 تا 5 170000
- - - - -
3022 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 2000 8 تا 10 210000
3023 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 2000 3 تا 5 235000
- - - - -
3025 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 2000 8 تا 10 72000
3026 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 2000 3 تا 5 90000
- - - - -
3028 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 2000 8 تا 10 110000
3029 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 2000 3 تا 5 125000
- - - - -
3031 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 2000 8 تا 10 38000
3032 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 2000 3 تا 5 46000
- - - - -
3034 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 2000 8 تا 10 58000
3035 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 2000 3 تا 5 65000
- - - - -
3037 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 5000 8 تا 10 250000
3038 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 5000 3 تا 5 280000
- - - - -
3040 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 5000 8 تا 10 320000
3041 تحریر 80 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 5000 3 تا 5 360000
- - - - -
3043 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 5000 8 تا 10 130000
3044 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 5000 3 تا 5 145000
- - - - -
3046 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 5000 8 تا 10 165000
3047 تحریر 80 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 5000 3 تا 5 190000
- - - - -
3049 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 5000 8 تا 10 65000
3050 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 5000 3 تا 5 75000
- - - - -
3052 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 5000 8 تا 10 85000
3053 تحریر 80 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 5000 3 تا 5 98000
- - - - -
3091 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 1000 8 تا 10 80000
3092 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 1000 3 تا 5 110000
- - - - -
3094 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 1000 8 تا 10 130000
3095 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 1000 3 تا 5 150000
- - - - -
3097 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 1000 8 تا 10 45000
3098 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 1000 3 تا 5 56000
- - - - -
3100 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 1000 8 تا 10 65000
3101 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 1000 3 تا 5 78000
- - - - -
3103 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 1000 8 تا 10 20000
3104 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 1000 3 تا 5 25000
- - - - -
3106 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 1000 8 تا 10 28000
3107 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 1000 3 تا 5 40000
- - - - -
3109 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 2000 8 تا 10 110000
3110 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 2000 3 تا 5 140000
3111 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 یکرو 2000 2 165000
- - - - -
3112 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 2000 8 تا 10 155000
3113 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 2000 3 تا 5 180000
3114 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 دورو 2000 2 215000
- - - - -
3115 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 2000 8 تا 10 58000
3116 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 2000 3 تا 5 72000
3117 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 یکرو 2000 2 95000
- - - - -
3118 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 2000 8 تا 10 80000
3119 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 2000 3 تا 5 95000
3120 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 دورو 2000 2 115000
- - - - -
3121 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 2000 8 تا 10 28000
3122 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 2000 3 تا 5 38000
3123 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 یکرو 2000 2 50000
- - - - -
3124 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 2000 8 تا 10 42000
3125 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 2000 3 تا 5 50000
3126 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 دورو 2000 2 62000
- - - - -
3127 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 5000 8 تا 10 185000
3128 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 5000 3 تا 5 225000
- - - - -
3130 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 5000 8 تا 10 235000
3131 تحریر 80 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 5000 3 تا 5 265000
- - - - -
3133 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 5000 8 تا 10 100000
3134 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 5000 3 تا 5 120000
- - - - -
3136 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 5000 8 تا 10 120000
3137 تحریر 80 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 5000 3 تا 5 140000
- - - - -
3139 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 5000 8 تا 10 50000
3140 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 5000 3 تا 5 60000
- - - - -
3142 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 5000 8 تا 10 62000
3143 تحریر 80 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 5000 3 تا 5 72000
- - - - -
3235 تحریر 100 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 1000 8 تا 10 140000
3236 تحریر 100 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 1000 8 تا 10 235000
- - - - -
3237 تحریر 100 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 1000 8 تا 10 75000
3238 تحریر 100 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 1000 8 تا 10 120000
- - - - -
3239 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 1000 8 تا 10 110000
3240 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 1000 3 تا 5 145000
- - - - -
3242 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 1000 8 تا 10 165000
3243 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 1000 3 تا 5 220000
- - - - -
3245 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 1000 8 تا 10 58000
3246 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 1000 3 تا 5 75000
- - - - -
3248 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 1000 8 تا 10 85000
3249 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 1000 3 تا 5 115000
- - - - -
3251 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 یک رو 1000 8 تا 10 28000
3252 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 یک رو 1000 3 تا 5 40000
- - - - -
3254 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 دو رو 1000 8 تا 10 45000
3255 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 دو رو 1000 3 تا 5 60000
- - - - -
3257 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 2000 8 تا 10 130000
3258 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 2000 3 تا 5 185000
3259 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 یکرو 2000 2 195000
- - - - -
3260 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 2000 8 تا 10 190000
3261 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 2000 3 تا 5 250000
3262 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 دورو 2000 2 260000
- - - - -
3263 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 2000 8 تا 10 70000
3264 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 2000 3 تا 5 98000
3265 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 یکرو 2000 2 105000
- - - - -
3266 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 2000 8 تا 10 100000
3267 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 2000 3 تا 5 130000
3268 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 دورو 2000 2 140000
- - - - -
3269 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 یک رو 2000 8 تا 10 35000
3270 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 یک رو 2000 3 تا 5 50000
3271 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 یکرو 2000 2 55000
- - - - -
3272 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 دو رو 2000 8 تا 10 50000
3273 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 دو رو 2000 3 تا 5 65000
3274 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 دورو 2000 2 72000
- - - - -
3275 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 5000 8 تا 10 225000
3276 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 5000 3 تا 5 315000
- - - - -
3278 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 5000 8 تا 10 265000
3279 تحریر 80 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 5000 3 تا 5 360000
- - - - -
3281 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 5000 8 تا 10 120000
3282 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 5000 3 تا 5 165000
- - - - -
3284 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 5000 8 تا 10 140000
3285 تحریر 80 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 5000 3 تا 5 190000
- - - - -
3287 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 یک رو 5000 8 تا 10 60000
3288 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 یک رو 5000 3 تا 5 85000
- - - - -
3290 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 دو رو 5000 8 تا 10 75000
3291 تحریر 80 گرم A A6 استاندارد 148×105 دو رو 5000 3 تا 5 100000

تراکت4رنگ(گلاسه/کتان)

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
3055 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 1000 8 تا 10 150000
3056 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 1000 3 تا 5 170000
- - - - -
3057 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 1000 8 تا 10 220000
3058 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 1000 3 تا 5 240000
- - - - -
3059 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 1000 8 تا 10 78000
3060 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 1000 3 تا 5 90000
- - - - -
3061 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 1000 8 تا 10 115000
3062 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 1000 3 تا 5 125000
- - - - -
3063 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 1000 8 تا 10 40000
3064 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 1000 3 تا 5 46000
- - - - -
3065 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 1000 8 تا 10 60000
3066 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 1000 3 تا 5 66000
- - - - -
3067 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 2000 8 تا 10 220000
3068 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 2000 3 تا 5 240000
- - - - -
3069 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 2000 8 تا 10 280000
3070 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 2000 3 تا 5 310000
- - - - -
3071 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 2000 8 تا 10 115000
3072 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 2000 3 تا 5 125000
- - - - -
3073 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 2000 8 تا 10 146000
3074 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 2000 3 تا 5 160000
- - - - -
3075 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 2000 8 تا 10 60000
3076 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 2000 3 تا 5 65000
- - - - -
3077 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 2000 8 تا 10 76000
3078 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 2000 3 تا 5 85000
- - - - -
3079 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 5000 8 تا 10 375000
3080 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 یک رو 5000 3 تا 5 390000
- - - - -
3081 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 5000 8 تا 10 445000
3082 گلاسه 135 گرم B تراکت B4 340×240 دو رو 5000 3 تا 5 470000
- - - - -
3083 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 5000 8 تا 10 198000
3084 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 یک رو 5000 3 تا 5 208000
- - - - -
3085 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 5000 8 تا 10 232000
3086 گلاسه 135 گرم B تراکت B5 240×170 دو رو 5000 3 تا 5 245000
- - - - -
3087 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 5000 8 تا 10 100000
3088 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 یک رو 5000 3 تا 5 108000
- - - - -
3089 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 5000 8 تا 10 120000
3090 گلاسه 135 گرم B تراکت B6 170×120 دو رو 5000 3 تا 5 128000
- - - - -
3145 گلاسه 120 گرم A A4 تراکت 280×200 یک رو 5000 8 تا 10 240000
3146 گلاسه 120 گرم A A4 تراکت 280×200 یک رو 5000 3 تا 5 262000
- - - - -
3147 گلاسه 120 گرم A A4 تراکت 280×200 دو رو 5000 8 تا 10 265000
3148 گلاسه 120 گرم A A4 تراکت 280×200 دو رو 5000 3 تا 5 300000
- - - - -
3149 گلاسه 120 گرم A A5 تراکت 200×140 یک رو 5000 8 تا 10 125000
3150 گلاسه 120 گرم A A5 تراکت 200×140 یک رو 5000 3 تا 5 138000
- - - - -
3151 گلاسه 120 گرم A A5 تراکت 200×140 دو رو 5000 8 تا 10 140000
3152 گلاسه 120 گرم A A5 تراکت 200×140 دو رو 5000 3 تا 5 155000
- - - - -
3153 گلاسه 120 گرم A A6 تراکت 140×100 یک رو 5000 8 تا 10 65000
3154 گلاسه 120 گرم A A6 تراکت 140×100 یک رو 5000 3 تا 5 72000
- - - - -
3155 گلاسه 120 گرم A A6 تراکت 140×100 دو رو 5000 8 تا 10 72000
3156 گلاسه 120 گرم A A6 تراکت 140×100 دو رو 5000 3 تا 5 80000
- - - - -
3157 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 1000 8 تا 10 100000
3158 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 1000 3 تا 5 125000
- - - - -
3160 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 1000 8 تا 10 145000
3161 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 1000 3 تا 5 175000
- - - - -
3163 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 1000 8 تا 10 52000
3164 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 1000 3 تا 5 65000
- - - - -
3166 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 1000 8 تا 10 75000
3167 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 1000 3 تا 5 90000
- - - - -
3169 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 1000 8 تا 10 25000
3170 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 1000 3 تا 5 32000
- - - - -
3172 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 1000 8 تا 10 35000
3173 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 1000 3 تا 5 40000
- - - - -
3175 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 2000 8 تا 10 130000
3176 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 2000 3 تا 5 165000
3177 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 یکرو 2000 2 195000
- - - - -
3178 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 2000 8 تا 10 175000
3179 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 2000 3 تا 5 210000
3180 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 دورو 2000 2 225000
- - - - -
3181 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 2000 8 تا 10 68000
3182 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 2000 3 تا 5 85000
3183 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 یکرو 2000 2 108000
- - - - -
3184 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 2000 8 تا 10 92000
3185 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 2000 3 تا 5 108000
3186 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 دورو 2000 2 120000
- - - - -
3187 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 2000 8 تا 10 35000
3188 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 2000 3 تا 5 45000
3189 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 یکرو 2000 2 55000
- - - - -
3190 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 2000 8 تا 10 48000
3191 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 2000 3 تا 5 56000
3192 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 دورو 2000 2 65000
- - - - -
3193 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 5000 8 تا 10 255000
3194 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 5000 3 تا 5 290000
- - - - -
3196 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 5000 8 تا 10 295000
3197 گلاسه 135 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 5000 3 تا 5 332000
- - - - -
3199 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 5000 8 تا 10 132000
3200 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 5000 3 تا 5 150000
- - - - -
3202 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 5000 8 تا 10 155000
3203 گلاسه 135 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 5000 3 تا 5 175000
- - - - -
3205 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 5000 8 تا 10 68000
3206 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 5000 3 تا 5 78000
- - - - -
3208 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 5000 8 تا 10 80000
3209 گلاسه 135 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 5000 3 تا 5 90000
- - - - -
3211 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 2000 8 تا 10 190000
3212 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 2000 3 تا 5 208000
- - - - -
3213 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 2000 8 تا 10 245000
3214 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 2000 3 تا 5 260000
- - - - -
3215 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 2000 8 تا 10 98000
3216 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 2000 3 تا 5 106000
- - - - -
3217 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 2000 8 تا 10 128000
3218 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 2000 3 تا 5 135000
- - - - -
3219 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 2000 8 تا 10 50000
3220 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 2000 3 تا 5 55000
- - - - -
3221 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 2000 8 تا 10 68000
3222 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 2000 3 تا 5 70000
- - - - -
3223 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 4000 8 تا 10 290000
3224 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 یک رو 4000 3 تا 5 315000
- - - - -
3225 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 4000 8 تا 10 350000
3226 گلاسه 170 گرم A A4 تراکت 290×200 دو رو 4000 3 تا 5 375000
- - - - -
3227 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 4000 8 تا 10 150000
3228 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 یک رو 4000 3 تا 5 165000
- - - - -
3229 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 4000 8 تا 10 182000
3230 گلاسه 170 گرم A A5 تراکت 200×145 دو رو 4000 3 تا 5 195000
- - - - -
3231 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 4000 8 تا 10 78000
3232 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 یک رو 4000 3 تا 5 85000
- - - - -
3233 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 4000 8 تا 10 95000
3234 گلاسه 170 گرم A A6 تراکت 145×100 دو رو 4000 3 تا 5 100000
- - - - -
3293 کتان 120 گرم A A4 استاندارد 297×210 یک رو 1000 8 تا 10 200000
3294 کتان 120 گرم A A4 استاندارد 297×210 دو رو 1000 8 تا 10 240000
- - - - -
3295 کتان 120 گرم A A5 استاندارد 210×148 یک رو 1000 8 تا 10 112000
3296 کتان 120 گرم A A5 استاندارد 210×148 دو رو 1000 8 تا 10 125000

پوستر تمام رنگی

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
4001 تحریر 80 گرم A پوستر A1 (60×90) 890×580 یک رو 1000 3 تا 5 885000
4002 تحریر 80 گرم A پوستر A1 (60×90) 890×580 یک رو 2000 3 تا 5 1140000
- - - - -
4003 تحریر 80 گرم A پوستر A2 (45×60) 590×430 یک رو 1000 3 تا 5 435000
4004 تحریر 80 گرم A پوستر A2 (45×60) 590×430 یک رو 2000 3 تا 5 565000
- - - - -
4005 تحریر 80 گرم A پوستر A3 420×297 یک رو 1000 4 تا 5 225000
4006 تحریر 80 گرم A پوستر A3 420×297 دو رو 1000 4 تا 5 350000
- - - - -
4007 تحریر 80 گرم A پوستر A3 420×297 یک رو 2000 4 تا 5 285000
4008 تحریر 80 گرم A پوستر A3 420×297 دو رو 2000 4 تا 5 435000
- - - - -
4009 تحریر 80 گرم B پوستر B1 (70×100) 990×680 یک رو 1000 3 تا 5 915000
4010 تحریر 80 گرم B پوستر B1 (70×100) 990×680 یک رو 2000 3 تا 5 1200000
- - - - -
4011 تحریر 80 گرم B پوستر B2 (50×70) 690×480 یک رو 1000 3 تا 5 440000
4012 تحریر 80 گرم B پوستر B2 (50×70) 690×480 یک رو 2000 3 تا 5 590000
- - - - -
4013 تحریر 80 گرم B پوستر B3 (35×50) 480×340 یک رو 1000 4 تا 6 240000
4014 تحریر 80 گرم B پوستر B3 (35×50) 480×340 یک رو 2000 4 تا 6 300000
- - - - -
4015 گلاسه 135 گرم A پوستر A1 (60×90) 890×580 یک رو 1000 3 تا 5 960000
4016 گلاسه 135 گرم A پوستر A1 (60×90) 890×580 یک رو 2000 3 تا 5 1320000
- - - - -
4017 گلاسه 135 گرم A پوستر A2 (45×60) 590×430 یک رو 1000 3 تا 5 475000
4018 گلاسه 135 گرم A پوستر A2 (45×60) 590×430 یک رو 2000 3 تا 5 660000
- - - - -
4019 گلاسه 135 گرم A پوستر A3 420×297 یک رو 1000 4 تا 5 255000
4020 گلاسه 135 گرم A پوستر A3 420×297 دو رو 1000 4 تا 5 400000
- - - - -
4021 گلاسه 135 گرم A پوستر A3 420×297 یک رو 2000 4 تا 5 340000
4022 گلاسه 135 گرم A پوستر A3 420×297 دو رو 2000 4 تا 5 500000
- - - - -
4023 گلاسه 135 گرم B پوستر B1 (70×100) 990×680 یک رو 1000 3 تا 5 1080000
4024 گلاسه 135 گرم B پوستر B1 (70×100) 990×680 یک رو 2000 3 تا 5 1500000
- - - - -
4025 گلاسه 135 گرم B پوستر B2 (50×70) 690×480 یک رو 1000 3 تا 5 525000
4026 گلاسه 135 گرم B پوستر B2 (50×70) 690×480 یک رو 2000 3 تا 5 745000
- - - - -
4027 گلاسه 135 گرم B پوستر B3 (35×50) 480×340 یک رو 1000 4 تا 6 265000
4028 گلاسه 135 گرم B پوستر B3 (35×50) 480×340 یک رو 2000 4 تا 6 400000

پاکت و ست اداری 4رنگ

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
5001 تحریر 80 گرم پاکت A4 315×225 یک رو 1000 8 تا 10 280000
5002 تحریر 80 گرم پاکت A4 315×225 یک رو 2000 8 تا 10 410000
5003 تحریر 80 گرم پاکت A4 315×225 یک رو 5000 8 تا 10 780000
- - - - -
5004 تحریر 80 گرم پاکت A5 215×165 یک رو 1000 8 تا 10 160000
5005 تحریر 80 گرم پاکت A5 215×165 یک رو 2000 8 تا 10 220000
5006 تحریر 80 گرم پاکت A5 215×165 یک رو 5000 8 تا 10 415000
- - - - -
5007 تحریر 80 گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 1000 8 تا 10 130000
5008 تحریر 80 گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 2000 8 تا 10 170000
5009 تحریر 80 گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 5000 8 تا 10 320000
- - - - -
5010 تحریر 100گرم پاکت A4 315×225 یک رو 1000 8 تا 10 315000
5011 تحریر 100گرم پاکت A5 215×165 یک رو 1000 8 تا 10 210000
5012 تحریر 100گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 1000 8 تا 10 170000
- - - - -
5013 تحریر 120 گرم پاکت A3 کیفی 435×315 یک رو 1000 8 تا 10 660000
5014 تحریر 120 گرم پاکت A3 کیسه ای 435×315 یک رو 1000 8 تا 10 660000
- - - - -
5015 کتان 120 گرم پاکت A3 کیفی 435×315 یک رو 1000 8 تا 10 720000
5016 کتان 120 گرم پاکت A3 کیسه ای 435×315 یک رو 1000 8 تا 10 720000
5017 کتان 120 گرم پاکت A4 315×225 یک رو 1000 8 تا 10 380000
5018 کتان 120 گرم پاکت A5 215×165 یک رو 1000 8 تا 10 210000
5019 کتان 120 گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 1000 8 تا 10 165000
- - - - -
5020 گلاسه 135 گرم پاکت A4 315×225 یک رو 1000 8 تا 10 315000
5021 گلاسه 135 گرم پاکت A4 315×225 یک رو 2000 8 تا 10 500000
5022 گلاسه 135 گرم پاکت A4 315×225 یک رو 5000 8 تا 10 1030000
- - - - -
5023 گلاسه 135 گرم پاکت A5 215×165 یک رو 1000 8 تا 10 170000
5024 گلاسه 135 گرم پاکت A5 215×165 یک رو 2000 8 تا 10 260000
5025 گلاسه 135 گرم پاکت A5 215×165 یک رو 5000 8 تا 10 550000
- - - - -
5026 گلاسه 135 گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 1000 8 تا 10 140000
5027 گلاسه 135 گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 2000 8 تا 10 235000
5028 گلاسه 135 گرم پاکت نامه (ملخی) 220×110 یک رو 5000 8 تا 10 385000
- - - - -
6001 یکهزار عدد پاکت نامه + سه هزار عدد سربرگ آ4 تبدیل هر یکهزار سربرگ آ4 به دو هزار آ5 و یا چهار هزار آ6 امکان پذیر میباشد ست اداری تحریر 80 گرم یک رو 8 تا 10 450000
6002 سری یکهزار عددی شامل (سربرگ آ4 + پاکت آ4 + پاکت نامه) ست اداری تحریر 80 گرم یک رو 8 تا 10 500000
- - - - -
6003 یکهزار عدد پاکت نامه + سه هزار عدد سربرگ آ4 تبدیل هر یکهزار سربرگ آ4 به دو هزار آ5 و یا چهار هزار آ6 امکان پذیر میباشد ست اداری تحریر 100 گرم یک رو 8 تا 10 480000
6004 سری یکهزار عددی شامل (سربرگ آ4 + پاکت آ4 + پاکت نامه) ست اداری تحریر 100 گرم یک رو 8 تا 10 555000
- - - - -
6005 یکهزار عدد پاکت نامه + سه هزار عدد سربرگ آ4 تبدیل هر یکهزار سربرگ آ4 به دو هزار آ5 و یا چهار هزار آ6 امکان پذیر میباشد ست اداری کتان 120 گرم یک رو 8 تا 10 585000
6006 سری یکهزار عددی شامل (سربرگ آ4 + پاکت آ4 + پاکت نامه) ست اداری کتان 120 گرم یک رو 8 تا 10 625000

قالب های خاص

* کد جنس سایز ابعاد / میلیمتر یکرو/دورو تعداد زمان / روز کاری قیمت مشتری (تومان)
8001 آهنربایی طرح قالب سفارشی / اختصاصی ویزیت بزرگ 90×60 یک رو 1000 15 تا 18 280000
8002 آهنربایی طرح قالب سفارشی / اختصاصی ویزیت بزرگ 2 لت 120×90 یک رو 1000 15 تا 18 555000
8003 آهنربایی طرح قالب سفارشی / اختصاصی ویزیت بزرگ 4 لت 180×120 یک رو 1000 15 تا 18 1100000
8004 آهنربایی طرح قالب سفارشی / اختصاصی ویزیت بزرگ 8 لت 240×180 یک رو 1000 15 تا 18 2200000
- - - - -
8005 پاکت سی دی (پشت طوسی/گلاسه 300گرم) + روکش یو وی سی دی 140×128 یک رو 1000 15 تا 18 190000
8006 لیبل سی دی سی دی 130×130 یک رو 1000 15 تا 18 130000
*** برای چاپ مستقیم روی سی دی از طریق ثبت درخواست اقدام نمایید
- - - - -
8007 جا کارتی (گلاسه 300 گرم + سلفون مات) جعبه 95×60×35 دو رو 1000 5 تا 8 215000
- - - - -
8008 فولدر آ4 دو رو 300 گرم با روکش براق فولدر A4 305×217 دو رو 1000 8 تا 10 1020000
8009 فولدر آ4 دو رو 300 گرم با روکش مات فولدر A4 305×217 دو رو 1000 8 تا 10 1020000
- - - - -
8010 لیوان کاغذی لیوان 85×73 یک رو 1000 8 تا 10 125000
8011 لیوان کاغذی لیوان 85×73 یک رو 5000 8 تا 10 540000