گالري

کد فایل: 0001040

نمونه فاکتور (فرم خروج کالا) - سیاه و سفید آ5

کد فایل: 0000883

پرده سرای امین - صورتحساب آ5 تک رنگ سیاه و سفید

کد فایل: 0001025

صنف بارفروشان تهران (حق العملکاری محمود امینی) - فاکتور دو نسخه تک رنگ آ6

کد فایل: 0001282

کاروش پل - صورتحساب (قبض کارواش) دسته چکی دو تکه سیاه و سفید 95 × 210 میلیمتر

کد فایل: 0001038

نمونه فرم ساختمان (صورت تسهیم هزینه های مشترک آپارتمان)

کد فایل: 0001276

کارواش تنسا - صورتحساب دو قسمتی دسته چکی - 95 × 200 میلیمتر

کد فایل: 0001284

تهیه و پخش غذای امیر جواد - فاکتور / فیش غذا دو قسمتی عمودی 29 × 10 سانت - تکرنگ سیاه و سفید

کد فایل: 0001206

گروه مهندسی کیا - لوگو تکرنگ (مشکی) 2 × 4 سانتی

کد فایل: 0001626

نمونه لوگو ی سیاه و سفید (تکرنگ) - هواپیمایی ایران ایر تور

کد فایل: 0001247

نمونه قبض پارکینگ دو تکه آ 6 - پارکینگ طبقاتی رضا

کد فایل: 0001155

کارواش و اتوسرویس شعله - قبض کارواش دسته چکی دو قسمتی 95 × 210 میلیمتر

کد فایل: 0001239

شهرک نانو کارواش - قبض کارواش دسته چکی دو تکه 95 × 210 سانتی

کد فایل: 0001157

ویش الکترونیک - لوگوی تمام رنگی

کد فایل: 0001153

نمونه طرح یادداشت تبلیغاتی تمام رنگی 10 × 7 سانت (تهران گشت امین)

کد فایل: 0002155

نمونه طرح یادداشت تبلیغاتی تمام رنگی 10 × 7 سانت (صوتی و تصویری اقلیمی)

کد فایل: 0002154

نمونه طرح یادداشت تبلیغاتی تمام رنگی 10 × 7 سانت (پیتزا سیب)

کد فایل: 0001143

پیک سپید بال - یادداشت تبلیغاتی تمام رنگی 10 × 7 سانت

کد فایل: 0001796-2

نمونه لوگوی رنگی (کاوازاکی - kawasaki)

کد فایل: 0001796-1

نمونه لوگوی سیاه و سفید (کاوازاکی - kawasaki)

کد فایل: 0003010

نمونه طرح : لوگو ، نماد ، نشان تجاری ، نشانه ، آیکون ، آیکن ، اِلِمان ، علامت ، علائم ، سمبل (رنگی) نرم افزار

کد فایل: 0001029

رستوران مهدی - فاکتور فروش غذا یک سوم آ4 عمودی 10 × 21 سانت سیاه و سفید یکرو

کد فایل: 0004138-2

نمونه طرح : لوگو ، نماد ، نشان تجاری ، نشانه ، آیکون ، آیکن ، اِلِمان ، علامت ، علائم ، سمبل (رنگی)

کد فایل: 0004138-1

نمونه طرح : لوگو ، نماد ، نشان تجاری ، نشانه ، آیکون ، آیکن ، اِلِمان ، علامت ، علائم ، سمبل (سیاه و سفید)

کد فایل: 0004137-2

نمونه طرح : لوگو ، نماد ، نشان تجاری ، نشانه ، آیکون ، آیکن ، اِلِمان ، علامت ، علائم ، سمبل (رنگی)

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج