گالری
ثبت نام / ورود

کد فایل: 0002706-91-04-09-20050-psd

بهزیستی شهرستان ری – روابط عمومی (بنر عمودی 200 × 50 سانتیمتر - نیمه شعبان)

کد فایل: 0004921-2-97-12-01-TEM-A4

نمونه طرح : دعای یا من ارجوه لکل خیر ـ ـ ـ (رنگی)

کد فایل: 0004920-2-97-12-01-TEM-A4

نمونه طرح : دعای یا من ارجوه لکل خیر ـ ـ ـ (رنگی)

کد فایل: 0001776

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M40-Y0-K40)

کد فایل: 0003880-91-10-10-TEM-20090-psd

نمونه طرح های چاپ بنر تسلیتی - عمودی 200 × 90 سانتیمتر

کد فایل: 0001281-B

فرش نقشینه - تراکت تمام رنگی آ6 دو رو (پشت/قالیشویی نقشینه)

کد فایل: 0001281-A

فرش نقشینه - تراکت تمام رنگی آ6 دو رو (رو)

کد فایل: 0001279

فرش نقشینه - لیبل تمام رنگی 192 × 170 میلیمتر (8 کارتی)

کد فایل: 0001278-B

فرش نقشینه - تراکت تمام رنگی آ5 دو رو (پشت)

کد فایل: 0001243

مراسم جشن نیمه شعبان - پوستر تمام رنگی آ3

کد فایل: 0001241

مراسم جشن نیمه شعبان - بنر 80 × 200 سانت

کد فایل: 0001251

مجتمع آموزشی بهرایان - تراکت آکادمی هیبریدی انگلیسی - آ5 تمام رنگی یکرو

کد فایل: 0001252

نمونه طرح تراکت تمام رنگی آ5 یک رو (مجتمع آموزشی بهرایان - آکادمی هیبریدی انگلیسی)

کد فایل: 0001779

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M80-Y0-K20)

کد فایل: 0001778

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M80-Y0-K0)

کد فایل: 0001777

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M60-Y0-K0)

کد فایل: 0001775

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60M40Y0K0)

کد فایل: 0001770

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M100-Y0-K0)

کد فایل: 0001769

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M80-Y0-K20)

کد فایل: 0001768

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M60-Y0-K40)

کد فایل: 0001767

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M60-Y0-K0)

کد فایل: 0001766

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M40-Y0-K60)

کد فایل: 0001762

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M80-Y0-K20)

کد فایل: 0001761

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M80-Y0-K0)

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج