گالري

کد فایل: 0001784

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C100-M100-Y100-K100)

کد فایل: 0001783

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C100M100Y0K0)

کد فایل: 0001782

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C100-M20-Y0-K0)

کد فایل: 0001781

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C100M0Y100K0)

کد فایل: 0001780

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C100M0Y0K0)

کد فایل: 0001779

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M80-Y0-K20)

کد فایل: 0001778

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M80-Y0-K0)

کد فایل: 0001777

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M60-Y0-K0)

کد فایل: 0001776

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M40-Y0-K40)

کد فایل: 0001775

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60M40Y0K0)

کد فایل: 0001774

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M0-Y60-K20)

کد فایل: 0001773

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M0-Y40-K40)

کد فایل: 0001772

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M0-Y40-K20)

کد فایل: 0001771

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C60-M0-Y20-K20)

کد فایل: 0001770

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M100-Y0-K0)

کد فایل: 0001769

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M80-Y0-K20)

کد فایل: 0001768

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M60-Y0-K40)

کد فایل: 0001767

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M60-Y0-K0)

کد فایل: 0001766

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M40-Y0-K60)

کد فایل: 0001765

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M0-Y40-K0)

کد فایل: 0001764

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C40-M0-Y20-K60)

کد فایل: 0001763

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y0-K80)

کد فایل: 0001762

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M80-Y0-K20)

کد فایل: 0001761

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M80-Y0-K0)

دسترسی سریع

جهت استفاده از سایر گزینه ها به طرفین مرور کنید

< < < > > >

نمونه مورد نظر خود را از طریق حساب کاربری انتخاب و سفارش دهید. لازم به ذکر است تغییرات مورد نظر شما قابل اجرا میباشد
منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج