گالری
ثبت نام / ورود

کد فایل: 0003550-2-95-08-11-TEM-A4

نمونه طرح : دعای ماه صفر (رنگی)

کد فایل: 0003550-1-95-08-11-TEM-A4

نمونه طرح : دعای ماه صفر (سیاه و سفید)

کد فایل: 0002936-88-11-19-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - صلوات خاصه امام رضا علیه السلام)

کد فایل: 0002935-88-11-19-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - حدیث امام رضا علیه السلام)

کد فایل: 0002934-88-11-19-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام)

کد فایل: 0002933-88-11-19-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - حدیث حضرت رسول صلی الله)

کد فایل: 0002918-88-09-09-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - روز دانشجو)

کد فایل: 0002917-88-09-09-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - گفتار امام خمینی)

کد فایل: 0002916-88-09-09-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - گفتار امام خمینی)

کد فایل: 0002910-88-09-02-5070-psd

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - عید غدیر)

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج