گالری
ثبت نام / ورود

کد فایل: 0000091

پیتزا ساندویچ سارنج - تراکت آ5 سیاه و سفید یک رو

کد فایل: 0000090

پیتزا ساندویچ سارنج - فاکتور عمودی سه قسمتی

کد فایل: 0000395

مجتمع آموزشی سادات موسوی - لیبل سی دی جشن الفبا

کد فایل: 0000072-B

پیتزا ساندویچ گل مریم - پشت تراکت دورو آ5 تک رنگ مشکی

کد فایل: 0000072-A

پیتزا ساندویچ گل مریم - روی تراکت دورو آ5 تک رنگ مشکی

کد فایل: 0003850-2

نمونه طرح های چاپ بنر تسلیتی - افقی 100 × 200 سانتیمتر

کد فایل: 0003850-1

نمونه طرح های چاپ بنر تسلیتی - افقی 100 × 300 سانتیمتر

کد فایل: 0000146-B

گروه تهیه و توزیع غذای خونه به خونه - پشت کارت 7 × 5 تمام رنگی دورو

کد فایل: 0000146-A

گروه تهیه و توزیع غذای خونه به خونه - روی کارت 7 × 5 تمام رنگی دورو

کد فایل: 0000874-B

شرکت دیده بان الکترونیک - پشت کاتالوگ آ3 تمام رنگی دو رو

کد فایل: 0000874-A

شرکت دیده بان الکترونیک - روی کاتالوگ آ3 تمام رنگی دو رو

کد فایل: 0000871

شرکت دیده بان الکترونیک - سربرگ تمام رنگی آ4

کد فایل: 0000870

شرکت دیده بان الکترونیک - پاکت ملخی (نامه 22 × 11 سانتی) تمام رنگی

کد فایل: 0003849-2

نمونه طرح های چاپ بنر تسلیتی - افقی 100 × 200 سانتیمتر

کد فایل: 0003849-1

نمونه طرح های چاپ بنر تسلیتی - افقی 100 × 300 سانتیمتر

کد فایل: 0000993

شرکت داتکس - صفحه تبلیغاتی ابتدای کتاب اهدایی (لت تبلیغاتی)

کد فایل: 0000992

شرکت داتکس - لیبل سی دی

کد فایل: 0000094

پیتزا ساندویچ لاله - تابلوی آ4 اسنک پنیری

کد فایل: 0003559-2-karbala005-91-02-05-TEM-100200-psd

نمونه طرح های چاپ بنر (خیر مقدم کربلا) - بنر افقی 100 × 200 سانتیمتر

کد فایل: 0003559-1-karbala005-91-02-05-TEM-100300-psd

نمونه طرح های چاپ بنر (خیر مقدم کربلا) - بنر افقی 100 × 300 سانتیمتر

کد فایل: 0003561-karbala006-91-02-05-TEM-20090-psd

نمونه طرح های چاپ بنر (خیر مقدم کربلا) - بنر عمودی 200 × 90 سانتیمتر

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج