گالري

کد فایل: 0001262

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001261

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001260

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001259

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001258

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001257

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001256

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001255

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001296

پارکینگ عمومی ایران بنز - قبض دو تکه دسته چکی 7 × 20 سانت

کد فایل: 0001200

دکتر نیما صادقی - تراکت مرکز دندان پزشکی - تمام رنگی آ5 یک رو

کد فایل: 0001169

کانون فرهنگی هیئت محبان الحسین (ع) - بنر همایش طب سنتی اسلامی - 200 × 150 سانتیمتری عمودی

کد فایل: 0001168

کانون فرهنگی هیئت محبان الحسین (ع) - تراکت همایش طب سنتی اسلامی - آ4 تمام رنگی عمودی

کد فایل: 0001287

تهیه و پخش غذای امیر جواد - تراکت آ5 یکرو سیاه و سفید

کد فایل: 0001167

کانون فرهنگی هیئت محبان الحسین (ع) - تراکت مسابقه کتابخوانی مطهر 12 - آ5 تمام رنگی عمودی

کد فایل: 0002761-2

نمونه پوستر رنگی (گل بته)

کد فایل: 0002761-1

نمونه پوستر سیاه و سفید (گل بته)

کد فایل: 0002760-2

کادر مدور موج دار رنگی

کد فایل: 0002760-1

کادر مدور موج دار سیاه و سفید

کد فایل: 0002759-2

کادر مدور موج دار رنگی

کد فایل: 0002759-1

کادر مدور موج دار سیاه و سفید

کد فایل: 0002758-2

کادر مدور موج دار رنگی

کد فایل: 0002758-1

کادر مدور موج دار سیاه و سفید

کد فایل: 0002757-2

کادر مدور موج دار رنگی

کد فایل: 0002757-1

کادر مدور موج دار سیاه و سفید

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج