گالری
ثبت نام / ورود

کد فایل: 0000078

پیتزا نخل زیتون - فاکتور سه تکه - آ5 تک رنگ مشکی

کد فایل: 0000086

چلوکبابی نوری کمال - کارت ویزیت یکرو

کد فایل: 0000085

چلوکبابی نوری کمال - کارت ویزیت یکرو

کد فایل: 0000084

چلوکبابی نوری کمال - کارت ویزیت یکرو

کد فایل: 0000083

چلوکبابی نوری کمال - کارت ویزیت یکرو

کد فایل: 0000082

چلوکبابی نوری کمال - کارت ویزیت یکرو

کد فایل: 0001378

ایده طراحی جعبه (فایل گسترده جعبه دستمال کاغذی رومیزی کوچک / تهیه غذای طارا)

کد فایل: 0001364-pic-5

ایده طراحی جعبه (تصویر جعبه دستمال کاغذی رومیزی کوچک / تهیه غذای ربیعی)

کد فایل: 0001364-pic-4

ایده طراحی جعبه (تصویر جعبه دستمال کاغذی رومیزی کوچک / تهیه غذای ربیعی)

کد فایل: 0001364-pic-3

ایده طراحی جعبه (تصویر جعبه دستمال کاغذی رومیزی کوچک / تهیه غذای ربیعی)

کد فایل: 0001364-pic-2

ایده طراحی جعبه (تصویر جعبه دستمال کاغذی رومیزی کوچک / تهیه غذای ربیعی)

کد فایل: 0001364-pic-1

ایده طراحی جعبه (تصویر جعبه دستمال کاغذی رومیزی کوچک / تهیه غذای ربیعی)

کد فایل: 0001364

ایده طراحی جعبه (فایل گسترده جعبه دستمال کاغذی رومیزی کوچک / تهیه غذای ربیعی)

کد فایل: 0002093

نمونه طراحی پس زمینه و کادر (آ4 عمودی - رنگی)

کد فایل: 0002075

نمونه طراحی کادر و پس زمینه - تک رنگ

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج