گالری
ثبت نام / ورود

کد فایل: 0000964

نمونه طرح کارت ویزیت معمولی - تولید و پخش انواع میز رکورد آسیا

کد فایل: 0000963

نمونه طرح کارت ویزیت معمولی - تولید و پخش انواع میز رکورد آسیا

کد فایل: 0000961

گالری کلهری - کارت ویزیت معمولی یک رو - 48 در 85 میلیمتر

کد فایل: 0000960

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000959

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000958

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000957

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000956

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000955

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000954

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000953

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000952

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0000951

نمونه کارت ویزیت معمولی - گالری کلهری

کد فایل: 0002076

نمونه طراحی کارت ویزیت معمولی - افقی یکرو (خدمات کامپیوتری معلم)

کد فایل: 0002077

نمونه طراحی کارت ویزیت معمولی - عمودی یکرو (باند و ضبط پارسا)

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج