گالري

کد فایل: 0005029-2

  • تراکت تبریک روز پرستار - (آ4 عمودی - رنگی)

تراکت تبریک روز پرستار - (آ4 عمودی - رنگی)

آنگاه که دردمندي سلامت خود را بازيابد،
آنگاه که دستي به نشانه شکر به آسمان بلند شود،
ملائک تو را ميستايند.
پرستاران عزيز روزتان مبارک دستانتان شفابخش عمرتان مستدام

  • طراحی توسط: چاپ و تبلیغات منظومه
  • به درخواست: مشتری

موضوعات مرتبط