گالري
http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---virasty-Logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Eitaa-logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Bale-Logo.png

کد فایل: 0005029-1

  • تراکت تبریک روز پرستار - (آ4 عمودی - سیاه و سفید)

تراکت تبریک روز پرستار - (آ4 عمودی - سیاه و سفید)

آنگاه که دردمندي سلامت خود را بازيابد،
آنگاه که دستي به نشانه شکر به آسمان بلند شود،
ملائک تو را ميستايند.
پرستاران عزيز روزتان مبارک دستانتان شفابخش عمرتان مستدام

  • طراحی توسط: چاپ و تبلیغات منظومه
  • به درخواست: مشتری

موضوعات مرتبط