گالري
http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---virasty-Logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Eitaa-logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Bale-Logo.png

کد فایل: 0002935

  • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - حدیث امام رضا علیه السلام)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - امور دانشجویی و فرهنگی (بنر افقی 50 × 70 سانتیمتر - حدیث امام رضا علیه السلام)

ایمان چهار رکن دارد:
ـ توکل به خدا
ـ رضا به قضای الهی
ـ تسلیم به امر پروردگار
ـ واگذاشتن کارها به خداوند
حضرت رضا (علیه السلام)

  • طراحی توسط: چاپ و تبلیغات منظومه
  • به درخواست: مشتری