گالري
http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---virasty-Logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Eitaa-logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Bale-Logo.png

کد فایل: 0002728

  • بهزیستی شهرستان ری – روابط عمومی (بنر عمودی 200 × 50 سانتیمتر - حدیث امام جواد علیه السلام)

بهزیستی شهرستان ری – روابط عمومی (بنر عمودی 200 × 50 سانتیمتر - حدیث امام جواد علیه السلام)

سه خصلت جلب محبت می کند:
ـ انصاف در معاشرت با مردم،
ـ همدردی در مشکلات آنها،
ـ همراه و همدم شدن با معنویات.

  • طراحی توسط: چاپ و تبلیغات منظومه
  • به درخواست: مشتری

موضوعات مرتبط