گالري

کد فایل: 0002727

  • بهزیستی شهرستان ری – روابط عمومی (بنر عمودی 200 × 50 سانتیمتر - حدیث امام هادی علیه السلام)

بهزیستی شهرستان ری – روابط عمومی (بنر عمودی 200 × 50 سانتیمتر - حدیث امام هادی علیه السلام)

سه خصلت جلب محبت می کند:
ـ انصاف در معاشرت با مردم،
ـ همدردی در مشکلات آنها،
ـ همراه و همدم شدن با معنویات.

  • طراحی توسط: چاپ و تبلیغات منظومه
  • به درخواست: مشتری