گالري

کد فایل: 0005039-1

  • نمونه طرح : حدیث حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (سیاه و سفید)

نمونه طرح : حدیث حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (سیاه و سفید)

حضرت امام صادق علیه السلام:
العالِمُ بِزَمانِهِ، لا تَهجُمُ علَيهِ اللَّوابِسُ؛
كسى كه زمان خود را بشناسد،  آماج اشتباهات قرار نگيرد.
تحف العقول : ص ۳۵۶

  • توسط: چاپ و تبلیغات منظومه

موضوعات مرتبط