گالري

کد فایل: 0005011

  • تبریک سعید عید غدیر خم - حدیث حضرت امام رضا علیه السلام

تبریک سعید عید غدیر خم - حدیث حضرت امام رضا علیه السلام

من کنت مولاه فهذا علی مولاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حضرت امام رضا عليه السلام:
عيد غدير در آسمانها مشهورتر از زمين است

  • توسط: چاپ و تبلیغات منظومه

موضوعات مرتبط