گالري

کد فایل: 0005010

  • تبریک سعید عید غدیر خم - حدیث حضرت امام رضا علیه السلام

تبریک سعید عید غدیر خم - حدیث حضرت امام رضا علیه السلام

حضرت امام رضا عليه السلام:
عيد غدير در آسمانها مشهورتر از زمين است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عید سعید غدیر خم مبارک

  • توسط: چاپ و تبلیغات منظومه

موضوعات مرتبط