گالري
http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---virasty-Logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Eitaa-logo.png http://www.manzoome.com/Documents/1/Theme/manzoomenew/logo/1---Bale-Logo.png

کد فایل: 0001270

  • نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

امام علی علیه السلام :
اُحصُدِ الشَّرَّ مِن صَدرِ غَیرِک بِقَلعِهِ مِن صَدرِک؛
(الامالی، ج2، ص 174)
قلب خود را از کینه دیگران پاک کن، تا قلب آنها از کینه تو پاک شود.
(دبستان روشنگر شاهد)

  • توسط: چاپ و تبلیغات منظومه

موضوعات مرتبط