گالری
ثبت نام / ورود
قيمت استثنايي تراکت های تحریر و گلاسه ـ 20 درصد تخفیف ـ اعتبار تا 28 مهر ماه 1396

قيمت استثنايي تراکت های تحریر و گلاسه ـ 20 درصد تخفیف ـ اعتبار تا 28 مهر ماه 1396

قيمت استثنايي تراکت های تحریر و گلاسه ـ اعتبار تا 28 مهر ماه 1396

شیوه استفاده از این تخفیف ها:

ارسال کد این طرح تخفیفی 960728%20

+ توضیحات سفارش نوع جنس، تیراژ و کد سفارش

+ فایل نهایی و آماده چاپ؛

از طریق حساب کاربری (در سایت منظومه)

در صورت آماده نبودن فایل چاپی ابتدا سفارش

طراحی را ثبت نمایید (توضیحات متن، تصویر و ...)

هزینه و زمان طراحی جداگانه محاسبه میشود.

 

تحریر 80 گرم یک رو / چاپ تمام رنگی (چهار رنگ)

(زمان چاپ : 3 تا 5 روز کاری)

تراکت A4 ـ 20 در 29 سانتیمتر :

یکهزار عددی (تحریر 80گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3092) 110.000 تومان

قيمت ويژه : 88.000 تومان

 

تراکت A4 ـ 20 در 29 سانتیمتر :

دو هزار عددی (تحریر 80گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3110) 140.000 تومان

قيمت ويژه : 112.000 تومان

 

تراکت A5 ـ 14/5 در 20 سانتیمتر :

پنجهزار عددی (تحریر 80گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3134) 120.000 تومان

قيمت ويژه : 96.000 تومان

 

گلاسه 120 گرم یک رو / چاپ تمام رنگی (چهار رنگ)

(زمان چاپ : 3 تا 5 روز کاری)

تراکت A5 ـ 14 در 20 سانتیمتر :

پنجهزار عددی (گلاسه 120 گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3150) 138.000 تومان

قيمت ويژه : 110.000 تومان

 

*****

گلاسه 135 گرم یک رو / چاپ تمام رنگی (چهار رنگ)

(زمان چاپ : 3 تا 5 روز کاری)

تراکت A4 ـ 20 در 29 سانتیمتر :

یکهزار عددی (گلاسه 135گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3158) 125.000 تومان

قيمت ويژه : 100.000 تومان

 

تراکت A4 ـ 20 در 29 سانتیمتر :

دو هزار عددی (گلاسه 135گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3176) 165.000 تومان

قيمت ويژه : 132.000 تومان

 

تراکت A5 ـ 14/5 در 20 سانتیمتر :

پنجهزار عددی (گلاسه 135گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3200) 150.000 تومان

قيمت ويژه : 120.000 تومان

 

*****

گلاسه 170 گرم یک رو / چاپ تمام رنگی (چهار رنگ)

(زمان چاپ : 3 تا 5 روز کاری)

تراکت A5 ـ 14 در 20 سانتیمتر :

دوهزار عددی (گلاسه 170 گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3216) 106.000 تومان

قيمت ويژه : 85.000 تومان

 

تراکت A5 ـ 14 در 20 سانتیمتر :

چهار هزار عددی (گلاسه 170 گ)

مبلغ در ليست قيمت (کد : 3228) 165.000 تومان

قيمت ويژه : 132.000 تومان

کد مطلب: 345 / 22 مهر ماه 1396