گالري

تبلیغات صفحه اول - اطلاعیه

توضیحات و شرایط همکاری در زمینه استفاده از فضاهای تبلیغاتی پایگاه اینترنتی منظومه بزودی اعلام میشود در صورت تمایل به همکاری در این زمینه به همین صفحه مراجعه نمایید

---------------------

 

شیوه نمایش بنرهای تبلیغاتی در پایگاه اینترنتی منظومه

در صورت تمایل به تبلیغ و معرفی خدمات یا محصولات خود (اعم از سایت، کانال، فروشگاه و ...) از طریق نمایش بنرهای تبلیغاتی در پایگاه اینترنتی چاپ و تبلیغات منظومه، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. پس از بررسی و در صورت تایید اولیه جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

 

شیوه نمایش بنرهای تبلیغاتی در پایگاه اینترنتی منظومه

در صورت تمایل به تبلیغ و معرفی خدمات یا محصولات خود (اعم از سایت، کانال، فروشگاه و ...) از طریق نمایش بنرهای تبلیغاتی در پایگاه اینترنتی چاپ و تبلیغات منظومه، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. پس از بررسی و در صورت تایید اولیه جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

---------------------

---------------------

---------------------

کد مطلب: 366 / 2 مهر ماه 1399